Zdolne dziecko poznaje świat

Zdolne dziecko poznaje świat
Postaraj się, aby wiedzę dziecka rozwijać w dobrej i przyjaznej atmosferze. Stwórz mu miejsce, w którym codziennie będzie mogło oglądać świat i ludzi, i bądź dla niego wzorem do zaznajamiania się z otaczającą go rzeczywistością
Details
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."