Tag Archives: aaa kotki dwa szarobure obydwa

Aaa kotki dwa szarobure obydwa

Zmiany w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli mają na celu podniesienie poziomu ich wykształcenia oraz zbudowanie systemu kształcenia ustawicznego nauczycieli. Konieczność podniesienia poziomu kwalifikacji kadr oświatowych podkreśla się powszechnie i łączy się z tym nadzieje na wzrost