Tag Archives: aglomeracja policentryczna przykłady

Aglomeracja policentryczna przykłady

W zawodzie nauczyciela funkcjonowały dotychczas różne formy przygotowania kadr oświatowych, uzupełniania i podnoszenia ich kwalifikacji, doskonalenia zawodowego i samokształcenia. Dziś dążymy ido tego, by zawód nauczyciela dysponował kompleksowym systemem kształcenia ustawicznego, racjonalnie kojarzącym zdobywanie wiedzy