Tag Archives: biotechnologia i inżynieria genetyczna sprawdzian

Agnieszka kilanska

Biorąc pod uwagę fakt, że zasób wiedzy podwaja się przeciętnie co 10 lat, a w niektórych dyscyplinach nawet szybciej, że tempo rozwoju nauki i techniki, przemian społecznych, a w konsekwencji  systemów oświatowych, powoduje niespotykane dotąd