Tag Archives: dżuma streszczenie w pigułce

Dżuma streszczenie w pigułce

Wszystkie w zasadzie społeczeństwa podlegają ciągłym i szybkim przemianom dokonującym się w dziedzinie życia społecznego, politycznego, w dziedzinie nauki, techniki i środków masowego przekazu. Do czynników mających istotny wpływ na zmianę celów, treści,’ metod, form