Tag Archives: lalka streszczenie krotkie

Lalka streszczenie krotkie

Tej nowej funkcji oświaty musi odpowiadać pozycja i rola nauczyciela. Z właściwym rozwiązaniem tego kompleksu zagadnień łączy się nadzieja na rozstrzygnięcie podstawowych problemów reformy systemu edukacji narodowej. W rozważaniach naszych na dwa aspekty problematyki zawodu nauczycielskiego