Tag Archives: małgorzata halber wikipedia

Małgorzata halber wikipedia

Trzeba już dziś odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim kierunku zmierzają przemiany roli społecznej nauczyciela oraz jakie należy przedsiębrać kroki, by przemiany te dokonywały się zgodnie z obecnymi i perspektywicznymi potrzebami rozwoju naszego systemu oświaty. Dokonujące