Tag Archives: minuta ciszy po ludwice wawrzyńskiej

Minuta ciszy po ludwice wawrzyńskiej

Te i inne zmiany w roli społecznej nauczyciela wymagają likwidacji w strukturze kształcenia nauczycieli dotychczasowego dystansu pomiędzy kształceniem przygotowawczym a kształceniem w toku pracy. Problem ten stał się przedmiotem analizy w wielu krajach i coraz