Tag Archives: parker cda

Parker cda

Stąd oczywisty wniosek, że przygotowanie nauczyciela, obejmujące kształcenie podstawowe, wyjściowe oraz pierwsze lata adaptacji w zawodzie, jest niewystarczające, że konieczne jest rozciągnięcie tego kształcenia na cały okres, aktywności zawodowej. Nauczyciel znalazł się w sytuacji człowieka