Tag Archives: pojedynek zbyszka z rotgierem

Pojedynek zbyszka z rotgierem

Założenia Raportu mogą być punktem wyjścia w opracowaniu koncepcji i rozwiązań praktycznych kształcenia ustawicznego dla wielu kategorii zawodowych. Właśnie koncepcja kształcenia ustawicznego pozwala ujmować cele, treści, formy, instytucji, rozwiązania organizacyjne oraz inne, bardziej szczegółowe kwestie