Tag Archives: requiem dla snu cda

Requiem dla snu cda

Nie możemy pozwolić na to, by dzisiejsze rozwiązania w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli pozostawały w sprzeczności z wymaganiami nowej rzeczywistości, by znów zaistniała potrzeba kosztownej pod każdym względem reorganizacji systemu od podstaw. Obawa ta jest