Tag Archives: rozliczenie dotacji podręcznikowej

Rozliczenie dotacji podręcznikowej

Potrzebne są opracowania informacyjne obrazujące stan kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Potrzebne są opracowania charakteryzujące podstawy metodologiczne dokonywanych zmian i innowacji w kształceniu i doskonaleniu kadr oświatowych. Potrzebne są też porównawcze opracowania ukazujące problemy i tendencje