Tag Archives: siateczka śródplazmatyczna szorstka

Siateczka śródplazmatyczna szorstka

Niewątpliwie pożyteczne będą analizy ukazujące genezę, funkcje i strukturę dotychczasowej organizacji kształcenia i doskonalenia nauczycieli z punktu widzenia założeń kształcenia ustawicznego. Potrzebne są też opracowania prognostyczne związane z przyszłościowymi wymaganiami wobec systemu kształcenia ustawicznego nauczycieli,