Tag Archives: streszczenie mitu o labdakidach

Streszczenie mitu o labdakidach

Może być tylko twórczą kontynuacją dotychczasowego dorobku, a nie jak to sugerują niektóre publikacje jego zaprzeczeniem praktyki. I to jest pierwsze niebezpieczeństwo zagrażające idei kształcenia ustawicznego. Drugie natomiast polega na tym, że idee te wypełni się utartymi,