Tag Archives: wielki basen artezyjski

Wielki basen artezyjski

Zlokalizowane w określonym miejscu i czasie, zapewniające stworzenie pełniejszych warunków rozwoju człowieka, jego indywidualności, w ramach możliwości, jakie są w dyspozycji nauki i człowieka. Podstawowym -kryterium oceny społecznej funkcji określonych koncepcji oświaty permanentnej, ich przydatności