Tag Archives: zsp lisie jamy

Zsp lisie jamy

Tak więc do wdrażania idei kształcenia ustawicznego nie wystarczą już dziś ogólne rozważania teoretyczne, ogólne koncepcje, które zresztą najczęściej nie są reprezentatywne, a konieczne jest przyjmowanie jako punktu wyjścia potrzeb poszczególnych społeczeństw, grup zawodowych, środowisk